Skip to content

Teenused ja hinnad

Kohatasu

1. jaanuarist 2017. a. on vanema osa määra suuruseks  57,34 €.
Alus: Tallinna Linnavolikogu 15.12.2014 määruse nr 41 “Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määruse nr 9 “Koolieelsete muntisipaallasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine”  §2 lg 1.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus SIIN

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (470 €/kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotisaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

 

Toiduraha

Kadaka lasteaia köögis organiseerib toitlustamist MERVIR OÜ (aadress Luite 36, e-mail info@mervir.ee).
Toidupäeva maksumus sõimerühmas 1,65 € ja aiarühmas 1,95 €.

Soodustused

Võimalik taotleda toitlustuskulude katmist, millest saab lähemalt lugeda:

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks SIIN 

Toidusoodustuse avalduse vorm SIIN

Ruumide rent

Ruumide rendihinnad tulenevad Tallinna Haridusameti juhataja käskirjast 1-2/319 08.06 2010 SIIN
Kadaka lasteaed rendib saali ja võimlat järgneva hinnaga:
saali ja võimla kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni 13 €/t ja saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni lasteringiteks ja huvitegevuseks 6 €/t.