Skip to content

Avalik teave

AVALIKUD KONKURSID

 

Hetkel ühtki avalikku konkurssi ei toimu.

RIIGIHANKED

Hetkel riigihanked puuduvad
Kadaka lasteaia hankekord SIIN

ÕIGUSAKTID

Haridusvaldkonna õigusaktid leitavad SIIT

TÖÖTASUJUHEND

Töötasujuhend on nähtaval SIIN
Lasteasutuse koosseis SIIN

EELARVE

http://www.tallinn.ee/eelarve

KOHTULAHENDID

Asutusel jõustunud kohtulahendid puuduvad.
Haridussüsteemis jõustunud kohtulahendid

RIIKLIK JÄRELVALVE

Riikliku tuleohutusjärelevalveametniku teatis on SIIN
Päästeameti tuleohutus kontrollakt asub SIIN
Riikliku järelvalve akt on leitav SIIN

TELLITUD UURINGUD

Tellitud uuringud puuduvad.

ARUANDED

Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEMIS.
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHI) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.