Skip to content

Põnevaid tegevusi pereringis

Tallinna Keskraamatukogu Lastelehele loodi eestikeelne tähtede õppimist ja lugemisoskust arendav veebipõhine mäng „Tähekodu“. Mängu leiab aadressilt: http://www.keskraamatukogu.ee/px_lasteleht/tahekodu
Mängus peab laps liigutama loomi nende nime esitähe järgi õigetesse kodudesse. Lisaks tähtede õppimisele õpivad lapsed tundma ka erinevaid loomi, linde ja putukaid. See on vahva ja arendav mäng eelkooliealistele ja miks mitte ka algklasside lastele. Mäng aitab õppida sõnu ka lastel, kelle emakeeleks ei ole eesti keel.