Skip to content

Muutused toidukuludes

Alates 1. septembrist 2017 kehtestas Tallinna Linnavalitsus piirmäära Tallinna munitsipaallasteaedade laste toidukuludele. Sõimerühmas kaetakse 1,80 ja aiarühmas 2,00 € päevas.

Comments are closed.